Start » Tjänster » Samarbetssamtal

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är att få enighet i frågor rörande vårdnad och umgänge för barnen vid separation mellan föräldrarna.

Detta är alltså frivilligt och förutsätter att båda föräldrarna gemensamt efterfrågar detta. Om föräldrarna kan enas kring frågorna kan de skriva ett avtal som efter socialnämndens godkännande får samma betydelse som en dom i en domstol.

Har flerårig erfarenhet av såväl familjerådgivning och familjerättssekreterare, gällande par-relationen och samarbetssamtal gällande barn efter en separation. Min kunskap är aktuell även gällande juridiska frågor.