Start » Tjänster » Personalkonsultativt stöd

Personalkonsultativt stöd

Som personalkonsult kan jag bistå med olika typer av stöd. Så som personalpolitiska frågor, info och råd då vi utforskar de möjligheter som finns och tar fram bra förslag. Som konsult är jag en bra resurs och kunskapskälla.

I min tidigare arbetslivserfarenhet som personalkonsulent flerårig erfarenhet av utbildning och handledning inom personalkonsultativa och arbetsmiljöbaserade arbetssätt. Så jag besitter den kunskap och erfarenhet för att kunna hjälpa er. Både individuellt och i grupp.