Start » Tjänster » Kognitiv Beteende Terapi

Kognitiv Beteende Terapi

KBT som det även kallas.

Denna typ av psykoterapeutisk behandlingsmetod går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra beteendet, sin självuppfattning och syn på omgivningen. Man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är väl fungerande och får verktyg att själv hantera sitt liv och de situationer man möter.

Det man fokuserar på här är problemet i nuet och inte i det det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi. Samt satsar mer på problemlösning än av orsaker, och hur beteendet påverkas av tankarna och samtidigt försöker få en förståelse för vad som påverkar från det förflutna.

I KBT är terapeuten mer aktiv än i andra psykologiska terapier och man får olika uppgifter mellan samtalen som man skall själv arbeta med. Så praktiska övningar implementeras.

Denna typ av terapi har blivit väl använd vid bland annat depressioner, social fobi, ångest. ätstörningar, stresshantering och tvångsyndrom.

Samtalen kan pågå mellan ca 5 till 20 gånger i en sådan behandling.