Psykoterapeutisk behandling på psykodynamisk grund.
Det jag erbjuder är psykoterapeutiska samtal av varierande längd beroende på klientens behov och överenskommelse.

Läs mer

KBT som det kallas, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man förändrar tankar, känslor och handlingsmönster.

Läs mer

Har tidigare jobbat som familjerådgivare och familjerättssekreterare, vilket innebär att jag kan åta mig uppdrag gällande kriser och konflikter inom par och familj.

Läs mer

Om du drabbats av en livskris eller ett trauma, kan det vara behövligt att ventilera sina tankar och känslor med någon som inte ingår i sin bekantskap, för att kunna bearbeta händelsen.

Läs mer

För individer och i grupp.
Har god erfarenhet av utbildning och handledning inom personalkonsultativa och arbetsmiljöbaserade arbetssätt.

Läs mer

För studerande psykoterapeuter, psykologstudenter och steg-1 utbildade terapeuter, både individuellt och i grupp.
Är utbildad inom handledning och har god erfarenhet.

Läs mer