Start » Om psykoterapi

Om psykoterapi

Begreppet psykoterapi har sitt ursprung i grekiskans ord för ”psyche” och ”therapiea”. Psyche betyder andedräkt, liv och själ och therapeia betyder tjänst, vård och behandling.

Det är en form av samtalsbehandling och kan kännetecknas av mötets betydelse mellan klient och terapeut. Klientens egen upplevelse av sin värld från barndom till nutid är i fokus, då man arbetar igenom klientens tidigare och nuvarande relationer och mönster empatiskt. Det är vetenskapligt bevisat att det ger en positiv förändring på klientens välbefinnande och hälsa.

Min teoretiska bas gällande människans psykologiska utveckling är huvudsakligen anknytningsteorin som innebär hur man förhåller sig till behoven närhet, beskydd, omsorg, självständighet, upptäckarglädje och egen styrka. Anknytning berör allas vardagsrelationer som föräldrar, barn, syskon, vänner, kollegor och partners. Denna teori omfattas av tanken att vissa mönster i personens anknytning till vårdnadshavare påverkar hur trygg/otrygg personen är i dag och reagerar omedvetet i vuxna relationer. Anknytningsmönstret blir genomarbetat i terapin och en insikt hur det har påverkat klienten skapas, som ger en möjlighet till en ny livsorientering och mer tillfredsställande relationer.