Start » Om mig

Om mig

May-Louise Henriksson

Är legitimerad psykodynamiskt skolad psykoterapeut som kombinerar utvalda teorier och modeller, som har en kvalificerad KBT-utbildning som var anordnad för psykodynamiskt legitimerade terapeuter, vilket ger en starkare grund i båda delarna. Har även studerat vidare inom relationell handledningsteori och är utbildad socionom och lärare, samt har erfarenhet av psykoterapeutiskt, socialt och psyko-socialt behandlingsarbete.

framsidan

Vilket gör att jag kan erbjuda flera specifika inriktningar och tillsammans med klienten välja det förhållningssättet som bäst passar för ett bättre välbefinnande. P.g.a. legitimationen står verksamheten under tillsyn av Socialstyrelsen och verksamhetsinnehavaren har tecknat patientförsäkring och patientsäkerhetslagen gäller för verksamheten, så man kan vara trygg. Har självklart tystnadsplikt och sekretess gäller för verksamheten.

Det jag erbjuder är en trivsam mottagning med tillgång till bra och fri parkering. Har ett bra bussavstånd.